top of page

Úspěšný výsledek

 • Jasné role a kompetence výboru i členů spolku s jasnou časovou náročností.

 • Definovaná struktura CometXu.

 • Spokojenost všech členů - pocit, že jsem součástí týmu, minimální nátlak na práci ze strany spolku a prezidenta.

 • Možnost personálního plánování aktivit pro spolek.

Proč potřebujeme změnu?

 • Organizace roste a je tak potřeba efektivnějšího řízení.

 • Nejasné role a jejich časová náročnost.

 • Snadnější nábor členů a předávání funkcí.

 • Cesta k udržitelnosti.

Popis procesu

 • Tvorba struktury celého spolku.

 • Definování rolí, kompetencí a povinností.

 • Vše formou týmový brainstorming.

 • Schválení finální verze současným výborem.

Brainwriting - Organizace týmu

Funkce a role v týmu

Struktura spolku CometX

bottom of page