top of page

Proč potřebujeme změnu?

Popis procesu

Úspěšný výsledek

 • Organizace roste a je tak potřeba efektivnějšího řízení.

 • Nejasné role a jejich časová náročnost.

 • Snadnější nábor členů a předávání funkcí.

 • Rychlejší adaptace na změnu individuálních časových možností.

 • Cesta k udržitelnému fungování celé organizace.

 • Analýza tvé vnitřní i vnější motivace.

 • Sepsání a roztřídění jednotlivých aktivit.

 • SWOT analýza všech aktivit. 

 • Tvorba struktury celého spolku.

 • Obecné definování rolí, kompetencí a povinností.

 • Tvorba propojení napříč jednotlivými funkcemi.

 • Jasné role a kompetence členů spolku.

 • Analýza časové náročnosti našich aktivit.

 • Definovaná struktura CometXu.

 • Spokojenost všech členů.

 • Jednodušší předávání agendy.

 • Možnost personálního plánování aktivit pro spolek.

Struktura spolku CometX

Celoroční kalendář

Brainwriting - Aktivity celého CometX

bottom of page