top of page

Propojení české vědy, byznysu a krajanů ve Švýcarsku

Updated: May 21

Švýcarsko ročně vynakládá 24,6 miliard franků na vědu, výzkum a inovace. Tento náklad představuje 3,4 % HDP. Činnost v oblasti vědy a výzkumu padá ve Švýcarsku z 68 % na soukromé společnosti a 28 % na univerzity. Zbylé 4 % se dělí mezi neziskové organizace, svazy a stát. V žebříčku Global Innovation Index 2023 se Švýcarsko opět umístilo na prvním místě a je tak stále nejinovativnější zemí na světě. Tyto statistiky jasně dokazují zdejší dlouhodobý trend podpory vědy a výzkumu.


Ve Švýcarsku pracuje ve vědeckém sektoru na univerzitách nebo v soukromých společnostech cca 140 000 zaměstnanců. Z toho 36 % zastupují ženy. České vědce a vědkyně působící v mnoha odvětvích najdeme napříč celým Švýcarskem. Největší koncentrace českých mozků je samozřejmě na univerzitách a výzkumných ústavech jako jsou například Univerzita Zürich, ETH Zürich, EPFL Lausanne, univerzity v Bernu a Fribourgu, Biomedicínský výzkumný ústav IRB v Belinzoně, Výzkumný ústav pro přírodní a technické vědy Paul Scherrer Institute v Aargau, Evropská organizace pro jaderný výzkum Cern v Ženevě atd. Zejména díky spolupráci s krajanským spolkem CometX a jejich aktivitám má Velvyslanectví ČR v Bernu o vědcích působících na těchto institucích přehled. Díky tomu je může informovat o připravovaných akcích a projektech nebo eventuálně přímo propojit s českými subjekty pro případnou spolupráci.



Slovak and Czech Annual Symposium


V rámci projektu na podporu ekonomické a vědecké diplomacie se na letošním ročníku konference Slovak and Czech Annual Symposium 2023 v pátek 15. září 2023 na univerzitě ETH Zürich sešli čeští a slovenští vědci, podnikatelé, studenti a krajané působící nejen ve Švýcarsku.


Česko-slovenská konference zaměřená na propojení vědců a krajanů vnikla v roce 2019 z iniciativy mladých studentů působících na slavné univerzitě ETH Zürich. Ti proto následně založili oficiální krajanský spolek s názvem CometX (Come and Meet Expats). Především díky vlastnímu odhodlání a aktivitě, ale i díky spolupráci s českou a slovenskou ambasádou v Bernu a spolkem Czexpats in Science (spolek, který sdružuje české vědkyně a vědce působící v cizině) mohl tento nápad nabýt reálných rozměrů.


Velvyslanectví ČR v Bernu spolupracovalo s organizátory konference, spolkem CometX, již na prvním ročníku. Účastníků v rouškách se poprvé sešlo bezmála sedmdesát, což se v pandemickém roce 2020 zdálo skoro jako zázrak. Nejen odborné a vědecké přednášky, ale i akce samotná, se zapsaly do paměti zúčastněných velmi pozitivně. Proto se organizátor, spolek CometX, rozhodl uspořádat další konferenci. Druhý ročník se od toho prvního lišil především velkým zastoupením ze strany firem a podnikatelů, a také tím, že se počet účastníků zdvojnásobil. Letošní konference, tedy třetí v pořadí, se transformovala do ideálního mixu vědy a byznysu s účastí 160 převážně českých a slovenských vědců, podnikatelů, studentů, atd.


Přednášky jsou desetinou celé akce, vše neformální kolem od přestávek po afterparty plnilo přesně svůj účel a prezentace tak byly spíše stručným představením některých hostů. - Dominik Stroukal

Kromě přednášek na hlavním podiu se již v minulém roce osvědčily kulaté stoly, které dávají možnost prezentace firmám a dalším subjektům mimo hlavní sál. Novinkou letošního ročníku byly side eventy v podobě odborných workshopů, o které byl ze strany návštěvníků veliký zájem. Opět byl kladen důraz především na networking. To z této akce dělá pro Velvyslanectví ČR v Bernu ideální nástroj ekonomické a vědecké diplomacie, který využívá pro další účely při asistenci českým subjektům expandujícím do Švýcarska či Lichtenštejnska. České firmy mají příležitost představit své podnikání či plánované působení ve Švýcarsku. Konference také pomáhá při mapování českých expatů ve Švýcarsku, a tím i k získávání důležitých informací a kontaktů o působení úspěšných českých krajanů v mnoha různých odvětvích a sférách.


„Slovenské a české výroční sympozium je výbornou událostí, kde spojujeme naše krajany z různých oborů. Talent, který jako Češi žijící ve Švýcarsku máme, má ohromný potenciál a jeho sdílením se nám daří jej dále rozvíjet. Díky našemu Velvyslanectví v Bernu se nám také daří tento talent přenášet a prezentovat ho lidem u nás doma v Česku“, zhodnotil akci Adam Pruška, hlavní organizátor a předseda spolku CometX.


Mezi širokou plejádu vystupujících řečníků patřil například český ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády ČR Dominik Stroukal. Za Psychologický ústav Akademie věd ČR přednášela o svém sociálním výzkumu a odborné práci vědkyně Sylvie Graf, která v současné době působí na Univerzitě v Bernu. Laserový fyzik Jonathan Tyler Green prezentoval vědecké laserové centrum Eli Beamlines v Dolních Břežanech. Firmu GPC-Service na hlavním podiu představila její obchodní ředitelka Pavlina Walter. Na závěr vystoupil český podnikatel a vizionář Petr Rokůsek z Nano Energies. Vystupujících expertů a firem se toho dne na univerzitě ETH Zürich vystřídalo mnohem více. Seznam všech naleznete zde.


„Atmosféra se těžko popisuje i fotí, bylo by potřeba účastníkům alespoň nasadit chytré prsteny a měřit nadšení, protože co se z dálky může zdát jako standardní konference, bylo v každém okamžiku spojováním neznámých, starých známých a budoucích dobrých známých. Důraz na networking byl znát z každé části programu. Přednášky jsou desetinou celé akce, vše neformální kolem od přestávek po afterparty plnilo přesně svůj účel a prezentace tak byly spíše stručným představením některých hostů. Ale nejlépe za to mluví vlastní zkušenost. Sám jsem si z akce odnesl naprosto nečekanou byznysovou spolupráci mezi soukromou univerzitou, na které působím, a švýcarskou vysokou školou, kde jeden program vede naše krajanka, kterou jsem do té doby vůbec neznal“, říká Dominik Stroukal, ekonom a člen NERV.


Spolupráce mezi firmami a krajanskými spolky


Tradice českých krajanských spolků ve Švýcarsku sahá daleko do minulosti. Prakticky vždy, když se na nějakém místě Švýcarska sešlo dohromady více Čechů, vznikl z toho krajanský spolek. Je to přirozená snaha se setkávat, navzájem si pomáhat, trávit volný čas, bavit se apod. Spolupráci mezi krajany žijícími ve Švýcarsku a českými firmami, které buď ve Švýcarsku již podnikají, nebo to mají v plánu, může fungovat velmi dobře a oboustranně prospěšně. Seznam krajanských spolků ve Švýcarsku naleznete zde.

Pod krajanským spolky fungují například také české školky a školy, se kterými mohou firmy spolupracovat a zajistit tak svým zaměstnancům péči o jejich děti. Seznam českých škol ve Švýcarsku naleznete zde.


Již nyní pracuje organizátor konference Slovak and Czech Annual Symposium, spolek CometX s Velvyslanectvím ČR v Bernu na přípravách příštího ročníku v roce 2024. Vyzýváme tedy zájemce z řad českých firem či vědeckých a akademických institucí, aby včas kontaktovali naše Velvyslanectví ČR v Bernu na e-mail: commerce_bern@mzv.cz.




21 views0 comments

Comments


bottom of page