top of page

Pivní POTLA.CH - Ohlédnutí

March 22, 2022

CometX

Druhá březnová sobota, 12. března, se nesla na vlně sblížení slovenské a české expat komunity ve Švýcarsku. V prostorách CzechIN Zürich - Českého domu v Curychu proběhla první veřejná debata s názvem Pivní Potla.CH. Šlo o setkání ze série akcí pořádaných SCSM týmem. Pivní Potla.CH je intermezzem mezi výročními vědeckými konferencemi ve více neformálním prostředí, kde se více než na sdílení zkušeností a vědomostí, soustředíme na diskutování palčivých otázek týkajících se expat života ve Švýcarsku a také na následné neformální pivní networking.

Pivní POTLA.CH - Ohlédnutí

Tato kombinace vedla k jednoduššímu seznamování a hledání společných témat k hovoru. Letos se Pivního Potla.CHu zúčastnilo celkem padesát devět; nejen vědců a vědkyň z akademie i průmyslu, ale i lidé z oblasti businessu, umění a dalších odvětví. První formálně-neformální panelová diskuse se zaměřila na téma “Proč se setkávat s krajany ve Švýcarsku?”

Mezi našimi panelovými hosty byla Olga Kričková, která se s námi podělila o její zkušenosti, jak být leaderem ve pharmaceutickém průmyslu. Popsala nám kulturní šok, který se nesl na vlně porevoluční doby a otevřených hranic na západ. Důvodem proč by se československá komunita měla potkávat Olga řekla v den 23. výročí připojení ČR k NATO toto: “Především v obrazu aktuální války na Ukrajině si musíme uvědomit, jak důležité je být na svou národnost hrdý a proto se společně setkávejme. Zůstaňme ale otevření i novým věcech novým lidem, názorům a věcem. Nevytvářejme si kolem sebe československou bublinu.“ Inspirativní jsou také její pracovní začátky z Ženevy. Potom co se s celou rodinou přestěhovala a věnovali tomu veškeré úsilí i finance došlo v zápětí k reorganizaci a zrušení její pozice. Po radosti a nadšení z nové země a práce musela opět vynaložit značné úsilí k tomu, aby se dopracovala k úspěchu.

S Matejem Pribišem, mladým doktorem psychiatrie, jsme diskutovali aspekty psychiky expatů, jejich vztah k vlasti a také jak důležitá je znalost místního jazyka pro vyjadřování emocí a názorů nejen v pracovním prostředí. Z osobní zkušenosti říká, že expati jsou daleko více otevření novým věcem a rádi poznávání nové. Na otázku, jestli ho něco táhne zpět na Slovensko s úsměvem opovídá: “Já se vlastně nemám na Slovensko k čemu vracet. Studoval jsem v Praze a žiji teď spokojeně v Curychu. Vše co poznám a co mě dělá mnou je na těchto dvou místech.” Hned v zápětí, ale dodává “To neznamená, že nejsem vlastenec. Vždy se na Slovensko rád vracím.”

Cením si toho, že lidé dokážou vystoupit z komfortní zóny a začít něco nového třeba právě tady ve Švýcarsku. Ukazuje to silný charakter, kterého si u nás ve firmě ceníme.” upozorňuje Tomáš Petrek z GoBigname, kde se zabývají brandingem pro nadnárodní firmy. Když se ho ptáme na to co mohou expati ve Švýcarsku najít. Tomáš je hlavní hybnost silou, která v posledních letech posunula GoBigName z bratislavského trhu do Švýcarska. Na závěr také dodává, že si rádi vychovávají talenty a pokud se člověk rád učí, může přijít i z naprosto odlišného oboru. No a my jsme Tomáši moc vděční, že obsolvoval dlouhou cestu a přijel na Potla.CH přímo z Bratislavy, kde dlouhodobě žije.

Poslední hostem, který se s námi spojil online z Prahy byl Prof. Petr Svoboda. Po překonání úvodních technických problémů se s námi podělil o vzácné zkušenosti se psaním grantů, prací v mezinárodních týmech. Jeho svérázný humor nenechal nikoho bez úsměvu. Uznání celého publika si Petr zasloužil především za upřímnost a otevřenost, když se s námi podělil i o důvody, které ho vedli k návratu do českého akademického prostředí. Mimo to, že dostal skvělou grantovou příležitost, tak provázely jeho návrat i tragické rodinné důvody.

Celá debata byla protkána četnými dotazy z publika a také otázkami přímo na lidi v sále, kteří také pomocí červených a zelených karet vyjadřovali svůj názor na důležitých otázkách přímo během debaty.

Poděkování patří především CzechIN Zurich - Českému domu, firmě Pro Finanz Schweiz AG a Rebece Hatnančíkové, všem řečníků a “last but not least” i vám všem, kteří máte zájem a účastníte se akcí SCSM. Věříme, že potkávání českých a slovenských expatů vám přináší stejnou radost jako nám.
Děkujeme za podporu, sdílení a těšíme se brzy na viděnou.


Se srdečným úsměvem a pivem v ruce,
Váš tým CometX

bottom of page